"Watch out calcium - There's a new mineral in town"

Under flera år har kalcium och magnesium toppat de globala försäljningslistorna som världens mest sålda mineraler. Tittar man i backspegeln har kalcium varit den ständiga vinnaren i det globala mineralracet, och med ganska god marginal bör nämnas! En snabb genomgång av försäljningsprognoser och diverse expertutlåtanden avslöjar att även mineralernas konungakrona 2018 och 2019 förväntas gå till, trumvirvel(!), KALCIUM. Men vad händer om vi vänder upp blicken, tar på oss kikaren, och försöker se vad som händer bortom horisonten 2019 ..?

Faktum är att kalcium, trots sin obesegrade roll som mineraltillskott #1, upplevt en sviktande försäljning de senaste åren. Parallellt med detta har magnesium, den uthålliga underdogen, seglat upp som en stark utmanare i fighten om mineralernas förstaplats. 

Frågar man en branschexpert, Todd Johnson(Senior Director of Marketing - Balchem, magnesiumtillverkare) så svarar han följande:

”Although calcium continues to be the best-performing mineral around, with around 40 % of the market, magnesium’s growth rate projects that it will overtake calcium’s position as the largest-selling mineral by the year 2020”

Todd Johnson fortsätter:

"SPINS also corroborates reports of calcium’s decline, with the market researcher’s data showing a 6.7% sales loss for calcium in the U.S. last year, to $191 million.[1] By contrast, during that same time period, magnesium sales grew 11.1% to $92 million".

Johnson tillskriver framförallt en allmänt ökad kännedom om magnesium och dess hälsofördelar som en drivande efterfrågefaktor:

“Consumers are becoming increasingly aware of the critical role magnesium plays, Magnesium is involved in nearly every metabolic and biochemical process within the cell. Research studies have shown that magnesium supports bone health, energy production, cardiovascular health, the immune system, glucose metabolism, and healthy mood and emotions.”

Med en bred hälsoprofil och med positiva effekter på framförallt återhämtning samt hjärt - och muskelfunktion är det inte helt otippat att magnesium blivit en grundbult i många atleters tillskottsarsenal.

“Consumers are becoming increasingly aware of the critical role magnesium plays, Magnesium is involved in nearly every metabolic and biochemical process within the cell. Research studies have shown that magnesium supports bone health, energy production, cardiovascular health, the immune system, glucose metabolism, and healthy mood and emotions.”

Med en bred hälsoprofil och med positiva effekter på framförallt återhämtning samt hjärt - och muskelfunktion är det inte helt otippat att magnesium blivit en grundbult i många atleters tillskottsarsenal.

October 27, 2018