The Benefits of Plant-Based vs. Animal Vitamin D3 - Matter's

The Benefits of Plant-Based vs. Animal Vitamin D3

Which one is better? Vitamin D3 from Lichen or Lanolin? [4 Min Read]
January 08, 2019

The Health Benefits of Astaxanthin

What is Astaxanthin?

Astaxanthin is a red-colored pigment produced by microalgaes. It is then consumed by various forms of marine life, for example: salmon, lobster and shrimp.

 


Often referred to as "the king of the carotenoids" astaxanthin has shown to be 10 to 100 times more powerful than other carotenoids, for example beta-carotene and lycopene. Furthermore, astaxanthin and its ability to fight free radicals has been shown to be more than 6,000 times higher than vitamin C, 550 times higher than vitamin E and 40 times higher than beta-carotene.

Astaxanthin and Joint Health

Astaxanthin has natural anti-inflammatory properties after strenous exercise. Inflammation is an important part of the body’s immune response, chronic inflammation, on the other hand, may contribute to conditions like diabetes, cancer and heart disease. Many studies have found that astaxanthin can reduce markers of inflammation in the body.

 

Astaxanthin and Omega-3s

Omega-3 fats are fragile and are highly susceptible to damage by oxygen. This can sometimes radially reduce their health benefits and even make them damaging to your body.

A new study has determined that adding the antioxidant astaxanthin to fish oil reduces its susceptibility to oxidation while making its immunomodulatory properties more potent.

  • Adding the antioxidant astaxanthin to fish oil reduces its susceptibility to oxidation while making its immunomodulatory properties more potent.
  • Without astaxanthin many fish oils on the market are rancid and could do your health more harm than good.

Astaxanthin Improves Cognitive Function

Many antioxidants have a reputation for improving cognition. After all, reducing oxidative stress allows many parts of the body to function more efficiently. Astaxanthin is no exception — a randomized, controlled trial published in 2012, involving 96 subjects, reported a significant improvement in cognition after being supplemented with the antioxidant for 12 weeks.

  

Omega-3s + Astaxanthin = Win

If you want to make sure you're getting the most out of your Omega-3 supplement we recommend that you buy one with added Astaxanthin! That is why every capsule of Matter's Omega-3 Fusion contains 100 µg natural Astaxanthin from microalgaes. Want to know more? Take me to the shop!

 

December 01, 2018

Vad är Grass-Fed Whey?

Trenden som har toppat prognoserna, hyllats av hälsoprofilerna och som omnämnts i såväl Whole Foods prestigefulla "Top 10 Trends To Know" som den årliga upplagan av "Global Food Forums" flera år i rad. Googlar man "grass-fed dairy" får man idag över 6,8 miljoner träffar. Intresset från konsumenterna är stort, framförallt i USA där bönderna kämpar för att möta en växande efterfrågan. Men vad innebär egentligen "grass-fed dairy"? Och varför skulle det vara fördelaktigt? I vårt första blogginlägg ger vi oss på ett försök att guida er genom hälsodjungeln och bringa klarhet i vad som gör denna unika mejeriråvara så speciell.

Själva "grass-fed dairy" - konceptet innebär kort sammanfattat: mejeriprodukter från kor som gått på grönbete större delen utav året och som har haft fri tillgång till sin naturliga föda, gräs. Utöver bibehållandet av en god djurhållning möjliggör utomhusmodellen för ett system utan användandet av antibiotika, hormoner(rBGH) och kraftfoder. En annan metod som ofta går hand i hand med framtagandet av "grass-fed" - mejeri är lågpastörisering. En lågtempererad mjölkproduktion vars syfte är att bibehålla viktiga enzymer och mikronutrienter som man annars går miste om vid hög upphettning. Det är alltså inte helt ovanligt att se varor som bär båda produktattributen, "grass-fed" och "low pasteurized", på en och samma produkt.

Idag finns det såklart en uppsjö av studier genomförda på just "grass-fed dairy". Det man kan konstatera är att förekomsten av framförallt omega-3, konjugerad linolsyra och vissa vitaminer & mineraler kan vara upp till flera hundra procent högre i mjölk från gräsbetande kor jämfört med konventionell mjölk. Det som också lyfts fram i många studier är den unika omega 3:6 ration som återfinns i "grass-fed dairy". Alltså mindre av den inflammationsdrivande omega-6 och mer av omega-3.

Vassleprotein, världens mest konsumerad proteintillskott, är som bekant en mjölkprodukt och finns såklart också att tillgå i form av "grass-fed". Matters Certified Grass-fed Whey är en av få produkter i världen som faktiskt är certifierat "grass-fed whey". Produkten finns i tre fantastiska smaker: vanilj, choklad och blåbär, givetvis formulerad med naturliga & ekologiska smaker helt utan artificiella sötningsmedel och onödiga tillsatser. Alla tre produkter är naturligt sötade med stevia, är glutenfria och innehåller inget tillsatt socker, vete eller soja. Produkten är berikad med Digezyme, matsmältningsenzymer, och paketerad i en 100% återvinningsbar påse. Kan det bli bättre?

October 27, 2018